Silentbloky

Silentbloky sú pružiace elementy tlmiace kmity v rôznych strojoch, motoroch a iných zariadeniach. Naše silentbloky majú vysokú životnosť a flexibilitu.